Färre kvinnor tar mc kort

Till statistiken sett är 90 procent av alla mc-förare killar och antalet kvinnor som tar mc kort minskar – något som gjort att man nu ändrat kraven för mc kortet i syfte att göra så fler kvinnor blir godkända.

”Från SMC:s sida har man länge påtalat att tjejer länge till en högre grad än killar underkänns i körkortsprövningen och för en tid sedan fick man i uppdrag att se över varför. Man kom då fram till att det var manöverdelarna där kvinnor underkänns – och en del av provet togs bort. Rent konkret innebar förändringarna att man tagit bort ett av de två lågfartsmoment som ingår i körprovet.” läs mer här.

mc gubbeAtt köra motorcykel är länge något som ansetts vara en hobby för kriminella män, vilket absolut inte stämmer. Så att majoriteten av personer som har mc kort idag är män är därför föga förvånande. Men visst finns det kvinnor som vill ta mc kort också, men många har under åren underkänts på grund av att vissa moment i uppkörningen helt enkelt inte är anpassade för kvinnor. Det är något som man nu ändrat på för att låta fler kvinnor lyckas med kortet, vilket citatet ovan alltså syftar till. Detta är nämligen något som förbundet Sveriges motorcyklister länge påtalat och därför var det också dom som fick i uppdrag att hitta en lösning på det hela. Och vad man kom fram var just att det var vissa manövrar som gjort att kvinnor just missar den delen av uppkörningen. Det är bland annat vad man ändrat på nu, som citatet ovan avslöjar kom man fram till att det främsta momentet hade med manövrar i låg fart att göra – ett av dessa moment är nu därför borttagna från uppkörningen i hopp om att fler kvinnor ska lyckas ta kortet. Men om ändringen kommer orsaka en förändring är ännu för tidigt att avgöra.